معرفی کارشناسان

مهندس محمد قره قاشلو

کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی

سرپرست اداره دارو و مواد تحت کنترل

کارشناس مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

شرح وظایف

 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و ظوابط مرتبط با امور داروخانه ها و شرکت های پخش دارو

 • نظارت بر عملکرد، رسیدگی به شکایات و صدور پروانه‌های مربوط به داروخانه‌های خصوصی در سطح شهرستان

 • نظارت و پایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی داروئی در بیمارستانها و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت این خدمات در راستای طرح تحول نظام سلامت

 • نظارت بر تامین، توزیع و عرضه الکل و داروهای مخدر و تحت کنترل

 • برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مانورهای نظارتی منطقه ای در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

 • هماهنگی انجام بازرسی های مشترک با سایرسازمانها، ارگانها، نهادها و ادارات مرتبط

 • نماینده مدیریت در کنترل فضاهای مجازی در تبلیغات سوء کالاهای غیرمجاز و تهدید کننده سلامت و فروش اینترنتی آنها در بازار مصرف

 • جمع آوری و پیگیری گزارشات مردمی در خصوص کالاهای قاچاق سلامت محور و پاسخگویی به شکایات

 • شماره تماس : 31550345-058 داخلی 345

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم قاسمی

کارشناس پرستاری

کارشناس بیماری های صعب العلاج

شرح وظایف:

 • کنترل و تشکیل پرونده و شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و تعیین میزان تخفیفات

 • گزارش امار بیماران و هزینه تخفیفات سه ماهه به سازمان

 • جمع اوری مدارک و تهیه صورت حساب پرداختی به داروخانه ها و بیمارستانها

 • بازرس داروخانه ها و شرکت های پخش

 • شماره تماس : 31550320-058 داخلی 320

-