قاچاق کالاهای سلامت محور

مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

مهندس محمد قره قاشلو

کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی

کارشناس مباره با قاچاق کالاهای سلامت محور

شرح وظایف

  • بازرس نظارت بر کالاهای سلامت محور مانند داروها، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، مکمل ها و لوازم آرایشی و بهداشتی
  • پاسخگویی به شکایات در حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور
  • شماره تماس : 31550345-058 داخلی 345

 

قوانین و دستورالعمل ها

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه برخورد با خطاها و تخلفات نظام ردیابی ورهگیری وکنترل اصالت فراورده های سلامت TTAC

دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی ورهگیری وکنترل اصالت فراورده های سلامت TTAC