مدیر غذا و دارو

مدیر غذا و دارو:

دکتر سیده زهرا ابطحی

شماره تماس:37225004

آدرس: خیابان طالقانی نبش چهار راه بهشت  دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 شرح وظایف:


   دانلود : شرح_وظایف_مدیر_غذاو_دارو.docx           حجم فایل 20 KB